LUYỆN THI DEMO

Lưu ý: Phần DEMO chỉ xem cách vận hành, nội dung không được cập nhật thường xuyên.

1. Đồng hồ đeo tay (HS 9102.11) được sản xuất từ bộ phận cơ không có xuất xứ nhập khẩu từ Trung Quốc. Mỗi chiếc được bán 50$ theo giá FOB. Giá trị NVL không có xuất xứ là 18$. Quy tắc xuất xứ đối với phân nhóm 9102.11 là “RVC(40)”. Đồng hồ có được coi là có xuất xứ không?