KỸ THUẬT NGHIỆP VỤ HẢI QUAN

Đây là môn nhiều kiến thức và đánh giá là khó nhất với kỳ thi này, bạn cần đầu tư thời gian để nghiên cứu số tài liệu này nhé.

Các bạn ĐĂNG NHÂP để lấy tài liệu nhé.

Download “TÀI LIỆU VỀ XUẤT XỨ HÀNG HÓA”

Xuat-xu-hang-hoa.zip – Downloaded 869 times – 30,37 MB

Download “TÀI LIỆU VỀ TRỊ GIÁ HẢI QUAN”

Tri-gia-Hai-quan-hang-hoa-XNK.zip – Downloaded 815 times – 6,50 MB

Download “TÀI LIỆU VỀ TÍNH THUẾ XNK”

Tinh-thue-XNK.zip – Downloaded 767 times – 3,56 MB

Download “TÀI LIỆU THỦ TỤC HẢI QUAN”

Thu-tuc-Hai-quan.zip – Downloaded 809 times – 38,98 MB

Download “TÀI LIỆU PHÂN LOẠI HS CODE”

Phap-luat-ve-so-huu-tri-tue.zip – Downloaded 870 times – 18,61 MB

Download “TÀI LIỆU VỀ NHÃN MÁC HÀNG HÓA”

Nhan-mac-hang-hoa.zip – Downloaded 713 times – 99,34 KB

Download “TÀI LIỆU LOẠI HÌNH XNK”

Loai-hinh-XNK.zip – Downloaded 740 times – 6,69 MB

Download “TÀI LIỆU CHÍNH SÁCH MẶT HÀNG”

Chinh-sach-mat-hang.zip – Downloaded 767 times – 22,88 MB

Xin cảm ơn.