KỸ THUẬT NGHIỆP VỤ HẢI QUAN

Đây là môn nhiều kiến thức và đánh giá là khó nhất với kỳ thi này, bạn cần đầu tư thời gian để nghiên cứu số tài liệu này nhé.

Các bạn ĐĂNG NHÂP để lấy tài liệu nhé.

Download “TÀI LIỆU VỀ XUẤT XỨ HÀNG HÓA”

Xuat-xu-hang-hoa.zip – Downloaded 1348 times – 30,37 MB

Download “TÀI LIỆU VỀ TRỊ GIÁ HẢI QUAN”

Tri-gia-Hai-quan-hang-hoa-XNK.zip – Downloaded 1264 times – 6,50 MB

Download “TÀI LIỆU VỀ TÍNH THUẾ XNK”

Tinh-thue-XNK.zip – Downloaded 1196 times – 3,56 MB

Download “TÀI LIỆU THỦ TỤC HẢI QUAN”

Thu-tuc-Hai-quan.zip – Downloaded 1271 times – 38,98 MB

Download “TÀI LIỆU PHÂN LOẠI HS CODE”

Phap-luat-ve-so-huu-tri-tue.zip – Downloaded 1378 times – 18,61 MB

Download “TÀI LIỆU VỀ NHÃN MÁC HÀNG HÓA”

Nhan-mac-hang-hoa.zip – Downloaded 1122 times – 99,34 KB

Download “TÀI LIỆU LOẠI HÌNH XNK”

Loai-hinh-XNK.zip – Downloaded 1162 times – 6,69 MB

Download “TÀI LIỆU CHÍNH SÁCH MẶT HÀNG”

Chinh-sach-mat-hang.zip – Downloaded 1209 times – 22,88 MB

Xin cảm ơn.