Luyện thi DEMO

Phần này chỉ luyện theo từng câu và không có bộ đếm giờ giúp bạn vừa làm bài vừa ngâm cứu đáp án.

Hãy click để trải nghiệm nhé.

1- Luyện thi theo môn

2- Luyện thi theo từng lĩnh vực

Lưu ý quan trọng: Do phần mềm sử dụng dữ liệu làm bài của thí sinh để chọn bộ câu hỏi, vì vậy nếu bạn share tài khoản cho người khác thì sẽ không hiệu quả.

Bạn có thể luyện thi trên máy tính hoặc điện thoại

Xin cảm ơn