Ca thi của tôi

Bạn có thể thi thử trên máy tính hoặc điện thoại.

Bạn có 50 phút để hoàn thành 80 câu mỗi phần thi đã được chia sẵn số câu cho từng lĩnh vực theo cấu trúc ra đề của TCHQ. Thí sinh được phép chọn nhiều đáp án cho một câu hỏi.

1- Phần thi Pháp luật Hải Quan

2- Phần thi Kỹ thuật nghiệp vụ Ngoại Thương

3- Phần thi Kỹ thuật nghiệp vụ Hải Quan

Chúc các bạn thi tốt.

Lưu ý:

Quan trọng: Do phần mềm sử dụng dữ liệu làm bài của thí sinh để chọn bộ câu hỏi, vì vậy nếu bạn share tài khoản cho người khác thì sẽ không hiệu quả.

Chọn vào lá cờ để đánh dấu câu xem lại.

Xem lại các câu đánh dấu và chưa làm trước khi kết thúc.