Luyện thi trắc nghiệm

Phần này chỉ luyện theo từng câu và không có bộ đếm giờ giúp bạn vừa làm bài vừa ngâm cứu đáp án.

Bạn có thể thi thử trên máy tính hoặc điện thoại.

Hãy ôn luyện để cải thiện điểm thi của bạn tại đây:

Lưu ý:

Quan trọng: Do phần mềm sử dụng dữ liệu làm bài của thí sinh để chọn bộ câu hỏi, vì vậy nếu bạn share tài khoản cho người khác thì sẽ không hiệu quả.

Luyện theo từng môn:

1-Luyện thi môn Pháp Luật Hải Quan

2- Luyện thi môn Kỹ thuật nghiệp vụ Ngoại Thương

3-Luyện thi môn Kỹ thuật nghiệp vụ Hải Quan

Luyện theo từng lĩnh vực trong mỗi môn:

1- Môn Pháp luật Hải Quan:

1.1- Luyện thi LUẬT HẢI QUAN

1.2- Luyện thi CHÍNH SÁCH THUẾ

1.3- Luyện thi VI PHẠM HÀNH CHÍNH

2- Môn KT NV Ngoại Thương:

2.1- Luyện thi GIAO NHẬN VẬN TẢI

2.2- Luyện thi NGOẠI THƯƠNG

2.3- Luyện thi THANH TOÁN QUỐC TẾ

3- Môn KT NV Hải Quan:

3.1- Luyện thi THỦ TỤC HẢI QUAN

3.2- Luyện thi CHÍNH SÁCH MẶT HÀNG

3.3- Luyện thi TRỊ GIÁ HẢI QUAN

3.4- Luyện thi XUẤT XỨ HÀNG HÓA

3.5- Luyện thi SỞ HỮU TRÍ TUỆ

3.6- Luyện thi PHÂN LOẠI HÀNG HÓA