Demo

Bạn có thể tham khảo bài thi DEMO sau đây:

Lưu ý:

Nội dung phần thi Demo chỉ mang tính chất tham khảo,

Bạn phải chọn đủ số đáp án đúng của các câu từ 2 đáp án đúng trở lên thì mới được tính 1 điểm.

1- BÀI THI DEMO Pháp luật Hải quan.

2- BÀI THI DEMO Kỹ thuật Nghiệp vụ Ngoại Thương.

3- BÀI THI DEMO Kỹ Thuật nghiệp vụ Hải quan.

Lưu ý quan trọng: Do phần mềm sử dụng dữ liệu làm bài của thí sinh để chọn bộ câu hỏi, vì vậy nếu bạn share tài khoản cho người khác thì sẽ không hiệu quả.

Bạn có thể thi thử trên máy tính hoặc điện thoại

Xin cảm ơn.