Luyện thi DEMO theo lĩnh vực XUẤT XỨ

Lưu ý: Phần DEMO chỉ xem cách vận hành, nội dung không được cập nhật thường xuyên.

1. C/O mẫu AK được đánh dấu vào ô 'third country invocing' thể hiện nội dung gì?

 

Quay lại trang Luyện thi.

Quay lại ca thi của tôi.

Nghiên cứu thêm tại TÀI LIỆU để luyện thi tốt hơn