Luyện thi DEMO theo lĩnh vực XUẤT XỨ

Lưu ý: Phần DEMO chỉ xem cách vận hành, nội dung không được cập nhật thường xuyên.

1. Thời điểm nộp C/O mẫu AANZ cho cơ quan hải quan để áp dụng thuế suất thuế ưu đãi đặc biệt là khi nào?

 

Quay lại trang Luyện thi.

Quay lại ca thi của tôi.

Nghiên cứu thêm tại TÀI LIỆU để luyện thi tốt hơn