XÂY DỰNG LIÊN KẾT ĐÀO TẠO VÀ TUYỂN DỤNG

22/04/2023 Admin 0

Trên tinh thần đó chúng tôi đã thêm mục ” TÌM VIỆC XNK ” vào nội dung của website. Hy vọng góp một phần nhỏ để xây dựng mối liên kết giữa đào tạo và tuyển dụng giúp các bạn trong ngành và các nhà tuyển dụng có thể kết nối và cùng phát triển bền vững.