Cấu trúc đề thi chứng chỉ Hải quan 2024 (update)

17/06/2024 Admin 0

Do bên trường HQ không công bố chi tiết tại định nghĩa về khó dễ, và cũng không công bố lý do chia ra lại nhưng tổng số câu trong mỗi lĩnh vực là không đổi. Vì vậy, có thể nhận định rằng việc thay đổi này không ảnh hưởng tới việc ôn thi.

Tốt nghiệp ở nước ngoài có được tham gia kỳ thi cấp chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan hay không?

20/10/2023 Admin 0

Hiện nay rất nhiều du học sinh về nước tham gia vào lực lưỡng lao động của ngành và cũng có nhu cầu được cấp chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan của TCHQ. Vậy làm sao để các trường hợp này kiểm tra được bằng cấp của mình có đáp ứng được điều kiện đầu vào hay không?. Đây là câu hỏi của rất nhiều du học sinh khi tìm hiểu về kỳ thi này.

Bảo Hiểm Hàng Hóa Xuất Nhập Khẩu

13/10/2023 Admin 0

Kiến thức về bảo hiểm hàng hóa xuất nhập khẩu đóng một vai trò quan trọng, từ việc bảo vệ tài sản của doanh nghiệp và hài lòng khách hàng đến việc đảm bảo thành công trong kỳ thi cấp chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan của TCHQ. Để đạt được sự thành công trong lĩnh vực Logistics và tham gia kỳ thi này, hiểu biết về bảo hiểm hàng hóa là không thể thiếu.

Chính thức: Kết quả kỳ 2 miền Nam tháng 8/2023.

25/09/2023 Admin 0

Theo đó, kỳ thi cấp chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan kỳ 2 năm 2023, khu vực miền Nam được tổ chức từ ngày 07/8/2023 đến ngày 09/8/2023 tại Trường Cao đẳng Công nghệ cao Đồng An, tỉnh Bình Dương, số thí sinh đỗ là 108/550 thí sinh, số thí sinh trượt là: 442/550 thí sinh.