Cấu trúc đề thi chứng chỉ Hải quan 2024 (update)

Vừa qua trường HQ VN đã tổ chức xong kỳ 1 năm 2024 với 290 thí sinh tham gia. Đây được đánh giá là kỳ thi khó nhất từ trước tới nay với nhiều câu hỏi lắt léo. Và có một điểm thay đổi làm nhiều thi sính bối rối là việc hội đồng thi đã thay đổi cấu trúc đề thi.

Với mong muốn làm sáng tỏ cấu trúc đề mới, qua đó giúp các bạn không bị bối rối khi làm bài thi. Team quản trị đã tổng hợp được cấu trúc mới như sau:

Dựa vào sơ đồ và đánh giá của các bạn thí sinh đã làm bài, thì Phần 1 là các câu dễ hơn và làm được nhiều hơn. Phần 2 là có thể khó hơn do ít các bạn làm được. Tuy nhiên, tổng số các câu mỗi lĩnh vực không đổi.

Tóm lại, Do bên trường HQ không công bố chi tiết tại định nghĩa về khó dễ, và cũng không công bố lý do chia ra lại nhưng tổng số câu trong mỗi lĩnh vực là không đổi. Vì vậy, có thể nhận định rằng việc thay đổi này không ảnh hưởng tới việc ôn thi.

Xin cảm ơn.

Hoàng Bắc