OXFORD’S BOOK: ENGLISH FOR LOGISTICS (Kèm Audio)

11/05/2023 Admin 0

Một cuốn sách thực sự vô giá với nghành LOGISTICS
Các nội dung kiến thức trong quyển tiếng anh chuyên ngành xuất nhập khẩu gắn liền với những tình huống thực tế trên môi trường công sở, mang tính ứng dụng và thực hành cao, có nhiều hình ảnh minh họa giúp người học phát triển toàn diện vốn từ vựng và khả năng đọc – hiểu.