Thông báo tổ chức và hồ sơ thi năm 2024

Căn cứ thông báo số 98/TB-THQVN ngày 13/03/2024, về việc tổ chức thi cấp chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan năm 2024 thì thời gia dự kiến với miền Bắc là tháng 5 và miền Nam là tháng 7 như sau:

Tải Full thông báo và hồ sơ năm 2024 dưới đây:

Xin cảm ơn.