HƯỚNG DẪN MỚI VỀ C/O FORM D

11/04/2023 Admin 0

Ngày 15/3/2023 TCHQ có ban hành công văn hướng dẫn một số thông tin về việc khai báo C/O form D. Trong đó có hai nội dung rất quan trọng về HS code và C/O không tick vào ô ” Issued Retroactively”.