Thông báo về đợt thi Lần 2 năm 2022

Mới đây hội đồng thi cấp chứng chỉ nghiệp vụ Hải Quan đã ra thông báo về:

Thời gian tổ chức thi dự kiến 21/12 đến 23/12/2022.

Danh sách thi sinh đăng ký dự thi là 239 thí sinh đủ hồ sơ, 20 thí sinh phải bổ sung hồ sơ và 5 thí sinh không đủ điều kiện thi.

Địa điểm tổ chức thi: Trường Hải Quan Việt Nam,

Chi tiết đính kèm.