Chính thức: kỳ thi cấp chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan được phép bảo lưu cộng dồn trong vòng 01 năm.

Quy định về bảo lưu của kỳ thi cấp chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan.

Điều này đặc biệt quan trọng và cũng gây không ít tranh cãi xung quanh vấn đề được bảo lưu hay không. Căn cứ theo quy định tại khoản 1 điều thông tư 22/2019/TT-BTC sửa đổi bố sung thông tư 12/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 như sau:

“c) Bảo lưu kết quả thi: Trường hợp trong các môn thi có môn không đạt yêu cầu theo quy định tại điểm a khoản này, thì kết quả các môn thi đạt yêu cầu được tự động bảo lưu trong thời hạn 01 năm kể từ ngày thông báo kết quả phúc khảo trên Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Hải quan; hoặc bảo lưu kết quả cho đến khi kết thúc kỳ thi cấp Chứng chỉ nghiệp vụ khai Hải quan tiếp theo liền kề trong trường hợp quá thời hạn 01 năm kể từ ngày thông báo kết quả phúc khảo trên Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Hải quan mà kỳ thi cấp Chứng chỉ nghiệp vụ khai Hải quan chưa được tổ chức.”

Như vậy theo quy định thì bảo lưu một năm mà không có bất kỳ thông tin nào về việc được bảo lưu bao nhiêu kỳ. Điều này dẫn tới không ít tranh cãi về việc có được bảo lưu nhiều kỳ trong một năm hay không. Vừa qua vấn đề này lại được nêu lên lần nữa và cuối cùng phía hội đồng thi xác nhận là sẽ được bảo lưu cộng dồn nếu thí sinh tham gia trong vòng 1 năm. Đây thực sự là tin vui với nhiều thí sinh và có thể cải thiện tỷ lệ đỗ nếu biết cách tận dụng được ưu đãi này một cách hợp lý.

Cách điền thông tin trên đơn đăng ký để được bảo lưu cộng dồn qua các kỳ khác nhau.

Theo quy đinh, để được bảo lưu các thí sinh phải tự lấy thông tin của mình và điền vào đơn một cách hợp lệ. Các nội dung bắt buộc như Số báo danh, Môn bảo lưu, số điểm, số ngày thông báo cần phải điền một cách chính xác.

Sau đây là một đơn đăng ký đã được chấp nhận bảo lưu cộng dồn trong 2 kỳ với hai số báo danh khác nhau:

Các thông tin phải điền một cách hợp lệ.

Tóm lại Bảo lưu và Miễn thi là hai ưu đãi rất lớn giúp các bạn có chiến lược phù hợp để ôn tập. Vì vậy đừng nản lòng khi thấy kiến thức nhiều hoặc tỷ lễ đỗ thấp. Hãy tận dụng các ưu đãi này để vượt qua kỳ thi thành công.

Chúc các bạn thành công!

Hoàng Bắc