File excel thống kê và diễn giải các lưu ý quan trọng khi phát hành và kiểm tra hóa đơn thương mại( invoice)

1. Hóa đơn thương mại được hiểu như thế nào?

Hóa đơn thương mại là một chứng từ thương mại được phát hành bởi người bán cho người mua để nhận được một số tiền nào đó mà người mua hàng hóa hay dịch vụ có nghĩa vụ phải thanh  toán cho người bán hàng theo những điều kiện cụ thể.

Thông thường hóa đơn thương mại thường do nhà sản xuất phát hành.

2. Nếu Hóa đơn thương mại phát hành sai thì ảnh hưởng thế nào tới quá trình khai báo xuất nhập khẩu?

Invoice hay hóa đơn thương mại là chứng từ đặc biệt quan trọng khi làm thủ tục xuất nhập khẩu, nếu bị phát hành sai thì hậu quả khá nghiêm trọng chúng ta có thể liệt kê một số như sau

  • Xử phạt vi phạm hành chính do khai báo sai so với thực tế hàng hóa
  • Rủi ro mất mát hàng hóa vì các hướng dẫn giao hàng bị sai
  • Không thanh toán được hoặc thanh toán bị sai thông tin.
  • Trị giá hải quan bị sai dẫn đến rủi ro truy thu thuế khi bị kiểm tra sau thông quan
  • Tạo ra tiền lệ xấu về việc tẩy xóa và chỉnh sửa chứng từ.
  • Và rất nhiều rủi ro khác nữa

3. Các lưu ý quan trọng khi lập và kiểm tra hóa đơn thương mại là gì?

Để thuận tiện cho bạn tham khảo khi lập, kiểm tra hoặc gửi cho đối tác tôi đã tạo file excel các thông tin quan trọng của một hóa đơn thương mại.

Hy vọng tài liệu này sẽ giúp bạn giảm thời gian và tránh được rủi ro khi khai báo hải quan.

Bạn hãy đăng nhập để tải nhé.

Download “NHỮNG NỘI DUNG LƯU Ý KHI LẬP VÀ KIỂM TRA HODDTM ( INVOICE)”

LUU-Y-QUAN-TRONG-KHI-LAP-VA-KIEM-TRA-HDTM-INV.xlsx – Downloaded 180 times – 15,25 KB