Thông báo theo QĐ số 31/QĐ-NVKHQ: kết quả điểm thi kỳ 4 năm 2023 miền Nam.

Quyết định công nhận kết quả thi của thí sinh tham dự Kỳ thi cấp chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan kỳ 4 năm 2023 tại Trường Đại học Gia Định

Hội đồng thi cấp chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan năm 2023 – Tổng cục Hải quan thông báo Quyết định của Chủ tịch Hội đồng thi về việc công nhận kết quả thi của thí sinh tham dự Kỳ thi cấp chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan kỳ 4 năm 2023 tại Trường Đại học Gia Định.

Theo đó, kỳ thi cấp chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan kỳ 4 năm 2023 được tổ chức từ ngày 21/12/2023 đến ngày 22/12/2023 tại Trường Đại học Gia Định, TP. Hồ Chí Minh, số thí sinh đỗ là 92/426 thí sinh, số thí sinh trượt là: 334/426 thí sinh.

Hãy cùng nhìn lại thống kê 4 kỳ của năm 2023.

Bạn có thể thấy tỷ lệ đỗ của cả năm 2023 là 24% đây vẫn là mức rất thấp .

Như vậy tổng cộng có 329/ 1,437 thi sinh được cấp chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan năm 2023.

Tải quyết định 31 tại đây