FILE BÀI GIẢNG UCP600 VÀ L/C

UCP là gì?

“Uniform Customs and Practice for Documentary Credits” (Quy định thống nhất về Thương mại và Thực hành cho Thư tín dụng chứng từ). Đây là một bộ quy tắc được phát triển và được sử dụng quốc tế để điều chỉnh các giao dịch thư tín dụng chứng từ.

UCP 600 đưa ra các định nghĩa và quy định chung về các thuật ngữ và nguyên tắc cơ bản áp dụng cho thư tín dụng chứng từ. Nó bao gồm các khái niệm quan trọng như thư tín dụng, ngân hàng phát hành, ngân hàng thông báo, ngân hàng chứng từ và nguyên tắc chấp nhận và thanh toán.

UCP600 và L/C

UCP 600 và LC là hai khía cạnh quan trọng trong giao dịch thương mại quốc tế liên quan đến thanh toán và chứng từ. UCP 600 cung cấp cơ sở pháp lý và quy định chung, trong khi LC là công cụ thanh toán cụ thể được sử dụng để thực hiện giao dịch và đảm bảo tính công bằng và đáng tin cậy cho các bên tham gia.

Đề thi về UCP600 và L/C của TCHQ

Hầu hết thí sinh tham gia kỳ thi cấp chứng chỉ NV KHQ của TCHQ đều khẳng định đây là nội dung khó nhưng lại chiếm số câu khá nhiều trong đề thi. Việc nắm rõ được nội dung này là điều không đơn giản đối với các nhân viên XNK, Logictics vì vậy kết quả làm bài thường không cao.

File bài giảng về UCP600 và L/C

Như thường lệ, team quản trị có tổng hợp các vấn đề quan trọng dưới dạng bài giảng với độ dài 120 trang. Hy vọng góp phần nhỏ giúp các thí sinh vượt qua môn này.

Các bạn hãy đăng nhập để tải nhé.

Download “BÀI GIẢNG UCP600 VÀ L/C”

UCP600-VA-LC.pdf – Downloaded 264 times – 2,35 MB

Thay mặt team quản trị.

Hoàng Bắc