HS code từ 30/12/2022 có gì mới so với Danh mục 2017?

Như vậy là sau khi ngày hiệu lực được thay đổi thì Thông tư số 31/2022/TT-BTC đã chính thức được áp dụng từ hôm nay 30/12/2022. Theo đó có một số nội dung mới rất quan trọng cần được lưu ý khi bạn kiểm tra HS code cho hàng hóa xuất nhập khẩu.

Những thay đổi này tuân thủ hoàn toàn Danh mục HS phiên bản 2022 của WCO và Danh mục AHTN phiên bản 2022 của ASEAN, phù hợp với sự phát triển công nghệ và trao đổi thương mại quốc tế, thực hiện các cam kết của các nước thành viên theo các công ước, hiệp ước nhằm bảo vệ môi trường, bảo đảm an ninh thế giới, kiểm soát hóa chất, vũ khí độc hại.

Hãy ĐĂNG NHẬP để tải bản chi tiết nhé.

Download “NỘI DUNG MỚI CẦN LƯU Ý TẠI DMHH TT 31/2020/TT-BTC”

MOT-SO-NOI-DUNG-MOI-TAI-DANH-MUC-HANG-HOA-XK-NK-VIET-NAM-BAN-HANH-KEM-THEO-THONG-TU-SO-31_2022_TT-BTC-1.pdf – Downloaded 107 times – 372,52 KB

Xin cảm ơn.