Tài liệu tập huấn của HQ TP HCM về HS code mới theo DMHH TT 31.

Việc áp dụng hệ thống danh mục hàng hóa mới là một công việc quan trọng và có ảnh hưởng rất lớn tới nhiều cá nhân tổ chức.

Để hỗ trợ các Danh Nghiệp nhanh chóng cập nhật các nội dung mới của TT 31. Cục Hải Quan TP HCM đã tổ chức tập huấn về đề tài này.

Đây thực sự là hỗ trợ rất ý nghĩa mà quý cục Hải Quan.

Xin chân thành cảm ơn!

Bạn hãy ĐĂNG NHẬP để tải full tài liệu tập huấn nhé.

Download “TÀI LIỆU TẬP HUẤN TCHQ & HQ HCM VỀ DMHH TT 31”

TCHQ-TAP-HUAN-HS-CODE-THEO-DM-HH-TT-31.pptx – Downloaded 159 times – 5,62 MB