FILE TỔNG HỢP CÁC ĐIỂM MỚI VỀ QUY ĐỊNH XUẤT XỨ HÀNG HÓA XNK THÔNG TƯ 33/2023/TT-BTC

30/06/2023 Admin 0

Ngày 31/05/2023, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 33/2023/TT-BTC quy định về xác định xuất xứ hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu. Đây là thông tư được đánh giá có nhiều điểm mới mang tính bản lề để cơ quan Hải quan có cơ sở pháp lý để kiểm tra giám sát tình hình khai báo xuất xứ hàng hóa cả xuất khẩu và nhập khẩu. Điều này sẽ giúp bảo vệ lợi ích quốc gia và sự minh bạch về xuất xứ của hàng hóa đang được lưu thông.

C/O AK VÀ VK/KV ĐIỆN TỬ ĐƯỢC ĐẤU NỐI KỸ THUẬT TỪ 01/07/2023.

26/06/2023 Admin 0

EODES sẽ được kết nối kỹ thuật kể từ ngày 1/7/2023 để truyền và nhận dữ liệu C/O mẫu AK và mẫu VK/KV điện tử. Hai Bên thống nhất về việc sử dụng dữ liệu C/O điện tử truyền qua EODES để thông quan hàng hóa và cho hưởng ưu đãi thuế quan. Song song với đó, bản giấy các mẫu C/O này vẫn được cơ quan chức năng cấp theo quy định hiện hành để phục vụ mục đích lưu trữ hồ sơ và hậu kiểm.