FILE TỔNG HỢP CÁC ĐIỂM MỚI VỀ QUY ĐỊNH XUẤT XỨ HÀNG HÓA XNK THÔNG TƯ 33/2023/TT-BTC

Tầm quản trọng của việc quản lý xuất xứ hàng hóa XNK.

Việc quản lý xuất xứ hàng hóa đóng vai trò quan trọng trong việc bảo vệ quyền và lợi ích của các quốc gia và người tiêu dùng, thúc đẩy cạnh tranh và phát triển kinh tế, và thực hiện các biện pháp bảo vệ thương mại và thỏa thuận quốc tế. Qua việc xác định rõ xuất xứ của hàng hóa, chúng ta có thể xây dựng một hệ thống thương mại công bằng, minh bạch và bền vững trên toàn cầu.

File tổng hợp các điểm mới của Thông tư 33/2023/TT-BTC so với Thông tư 38/2018/TT-BTC.

Ngày 31/05/2023, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 33/2023/TT-BTC quy định về xác định xuất xứ hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu. Đây là thông tư được đánh giá có nhiều điểm mới mang tính bản lề để cơ quan Hải quan có cơ sở pháp lý để kiểm tra giám sát tình hình khai báo xuất xứ hàng hóa cả xuất khẩu và nhập khẩu. Điều này sẽ giúp bảo vệ lợi ích quốc gia và sự minh bạch về xuất xứ của hàng hóa đang được lưu thông.

Các bạn hãy đăng nhập để tải nhé,

Download “TỔNG HỢP CÁC ĐIỂM MỚI THÔNG 33/2023/TT-BTC”

Tong-hop-cac-diem-moi-cua-Thong-tu-33.2023.TT-BTC-so-voi-Thong-tu-38.2018.TT-BTC.pdf – Downloaded 103 times – 461,51 KB

Thay mặt team quản trị.

Hoàng Băc