File excel tổng hợp 4077 kết quả phân loại HS của HQ Hòn Gai (giai đoạn 2018-2021)

Nếu bạn đang phân vân hàng hóa mà mình nhập khẩu đã đã được phân loại hay chưa. Thì đây là tài liệu rất có giá trị được bạn Tinh Tong chia sẻ tại group zalo.

Bạn có thể dễ dàng tìm được tên mô tả, số và ngày của thông báo được tổng hợp trên file excel theo thời gian từ cũ tới mới trong giai đoạn 2018-2021.

Bạn hãy đăng nhập để tải nhé.

Download “TỔNG HỢP 4077 KẾT QUẢ PHÂN LOẠI HÀNG HÓA XNK (2018-2021) HQHG”

TONG-HOP-PHAN-LOAI-HANG-HOA-XNK-2021-1.xlsx – Downloaded 296 times – 4,36 MB