TÀI LIỆU TẬP HUẤN THỦ TỤC HQ HÀNG QUÁ CẢNH- HQ TPHCM

Quá cảnh hàng hóa là việc vận chuyển hàng hóa thuộc sở hữu của tổ chức, cá nhân nước ngoài
qua lãnh thổ Việt Nam, kể cả việc trung chuyển, chuyển tải, lưu kho, chia tách lô hàng, thay đổi phương thức vận tải hoặc các công việc khác được thực hiện trong thời gian quá cảnh.

Vậy quy trình được thực hiện thế nào? các căn cứ quy định của pháp luật ra sao?

Hãy đăng nhập để tải tài liệu rất hữu ích này nhé.

Download “TÀI LIỆU TẬP HUẤN THỦ TỤC HQ HÀNG QUÁ CẢNH”

TAI-LIEU-TAP-HUAN-HANG-QUA-CANH-HQ-HCM.pdf – Downloaded 456 times – 4,71 MB