BỘ HỒ SƠ ĐĂNG KÝ THI KỲ 4 NĂM 2023 MIỀN NAM

TCHQ- Trường HQ VN vừa ra thông báo số 696/TB – THQVN về việc tổ chức kỳ thi cấp chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan kỳ 4 năm 2023 địa điểm tại khu vực miền Nam.

Theo đó thời gian dự kiến: tháng 12 năm 2023

Địa điểm: TP HCM hoặc Bình Dương, hoặc Đồng Nai.

Hạn nộp hồ sơ; từ 2/10/2023 đến 10/11/2023.

Đây là cơ hội tuyệt vời để các thí sinh miền Nam tham gia đặc biệt là các bạn đã được bảo lưu kỳ vừa rồi.

Quyết định và thông báo tổ chức thi

DANH MỤC HỒ SƠ

MẪU PHIẾU ĐĂNG KÝ

HƯỚNG DẪN ĐIỀN PHIẾU ĐĂNG KÝ

Nếu bạn có nhu cầu thi thử và luyện thi hãy xem video theo link bên dưới nhé.

Thi Thử: https://vnecus.com/video-huong-dan-thi-thu/

Luyện thi: https://vnecus.com/video-huong-dan-luyen/

Xin Cảm ơn.

Hoàng Bắc